2012-03-02

JONEN GURUTZEGRAMA



Hau da nire gurutzegrama. Espero dut ez izatea zaila.

2 iruzkin:

Bidali aurretik errepasatu eta ortografia zaindu!